Ondernemers zijn bang om 'Casper 2.0' te worden 

ERMELO - Karaktermoord noemt Casper Meijbaum de houding van burgemeester André Baars. Vijf jaar geleden liep de vete zo hoog op dat horeca-ondernemer Meijbaum geen feest mocht organiseren met Koningsnacht. Ermelo van NU publiceerde daar eerder over. Echter, sindsdien is de Ermelose ondernemer niet alleen zijn zaak kwijt, ook zijn toekomstperspectief is weg. De gemeente Ermelo verschuilt zich bij de afwikkeling van deze zaak achter juridische regels en houdt zich niet bezig met de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de relatie tot de burger.

De curator zegt dat de gemeente Ermelo niet wil overgaan tot een schikking. Dit traject is gestopt. De gemeente betwist overigens de uitspraak niet. Waarom is dan het boek (nog) niet gesloten? Simpelweg omdat zowel de curator als de gemeente geen haast heeft. De twee wijzen naar elkaar. En Casper Meijbaum? Die is ‘slechts’ lijdend voorwerp. Immers, Meijbaum is failliet. Schuldensanering kan helaas niet, want dan moeten de zaken eerst afgehandeld zijn. En voor de duidelijkheid: mocht het komen tot een schadevergoeding, dan ontvangt Meijbaum daar helemaal niets van. Deze Ermeloër kan hierdoor geen kant op. Toch is het geen zelfbeklag, Meijbaum wil hiermee laten zien hoe een lokale overheid de macht in handen heeft. ,,En eenvoudig juridisch de strijd aan kan gaan met geld van de gemeenschap,” vult hij aan. ,,Hiermee kon Baars een ondernemer te gronden richten, al kreeg ik gelijk van de rechter.”

Barbertje

Honderdvijftig jaar geleden schreef Multatuli over een vreemde rechtszitting waarin iemand ervan beschuldigd werd zijn vrouw Barbertje te hebben vermoord. Een onterechte aanklacht, onderstreept met het verschijnen van de dame in kwestie. Toch werd de verdachte veroordeeld, een miskleun, maar Barbertje moest hangen! Nu heet Barbertje Casper Meijbaum, de Ermelose horeca-ondernemer, die tegen de gemeente Ermelo rechtszaak op rechtszaak moest voeren en uiteindelijk zijn bedrijf Bar Twinns in 2015 is kwijtgeraakt. Ermelo van NU sprak vorige week met Meijbaum, nadat hij deelnam aan het BNN/ VARA programma Opstandelingen. Samen met presentatrice Sophie Hilbrand bracht hij een bezoek aan het pand waar hij jarenlang uitbater van was. Tijdens de uitzending werd ook duidelijk dat huidige ondernemers niet het achterste van hun tong durfden te laten zien. ‘Bang om Casper 2.0 te worden.’ ,,Dat is me ook letterlijk gezegd,” vertelt Meijbaum. ,,Casper 2.0 is de term zoals erover wordt gesproken. Angst regeert.”

C-evenement

In de rechtszaal werd Meijbaum bijgestaan door advocaat mr. Paul van Oss (OMVR). Aan hem gaf de Ermeloër ook alle benodigde papieren om de zaak zo snel mogelijk te kunnen afhandelen. Maar echt tot actie is men nog niet overgegaan, en daar kan Meijbaum vrij weinig aan doen. Een curator moet de belangen behartigen van schuldeisers, maar niet van de failliete ondernemer. Meijbaum moest afwachten, lijdzaam toezien hoe zijn leven in duigen viel, terwijl hij aangetoond had dat burgemeester André Baars fout zat. ,,Ik heb meerdere verklaringen waarmee ik kan aantonen dat het echt een persoonlijk dingetje was.” Meijbaum heeft zijn dossier compleet en geordend. ,,Baars plaatste mijn evenement in categorie C, de zwaarste categorie. Hierbij moet je denken aan een voetbalwedstrijd Ajax-Feijenoord of Defqon. Het hoofd van de horecapolitie in Apeldoorn meldde mij dat er in 2015 in de hele gemeente Apeldoorn geen C-evenement werd gehouden.” Het was dus niet nodig om het Koningsnacht-evenement zo zwaar te categoriseren. ,,Vervolgens gaf de gemeente in de rechtszaal aan dat door een ‘late’ aanvraag het niet mogelijk was om een fatsoenlijke evenementenscan te maken. Maar hoe kan het dan dat de jurist van de gemeente wel een volledig ingevulde scan mee nam naar de rechtbank?” Meijbaum wil openheid en doet dit ook door zijn dossier te delen op social media. ,,Ik heb imagoschade, wanneer gaat onze burgemeester nou eens het boetekleed aantrekken?”

Toekomst

Overigens is het dossier van Bar Twinns inmiddels in handen van mr. Vincent van Dijken. ,,Ik ben als curator verantwoordelijk voor de afwikkeling van de boedel. Op dit moment zijn wij daarom namens de 'boedel' de aansprakelijkstelling van de gemeente / burgemeester aan het voorbereiden en - mocht dat nodig zijn - een civiele aansprakelijkheidsprocedure.” Van Dijken doet dat na overleg met en toestemming van de rechter-commissaris. Een nieuwe procedure wat nog lang kan gaan duren en waar Casper Meijbaum niet beter van wordt. Sterker nog, dit belemmert de Ermeloër in het bouwen aan een toekomst. Meijbaum verwijst voor alle details van het dossier naar zijn Facebookpagina. Hij is strijdbaarder dan ooit tevoren, strijdend voor gerechtigheid, want financieel heeft hij niets meer te verliezen.

Claim

Waarom pakt de gemeente hierin niet zijn verantwoordelijkheid? Dat begrijpen veel burgers niet. En Casper Meijbaum zelf ook niet. De Nationale Ombudsman zegt hierover het volgende: De overheid die is verzekerd voor schade onderhoudt steeds zelf de relatie met de burger, en maakt steeds zelf een afweging ten aanzien van de claim, ook als de verzekeraar een inhoudelijk standpunt over de claim heeft ingenomen. De gemeente Ermelo heeft nooit meer naar de horeca-ondernemer omgekeken. Men bekijkt de situatie sec juridisch. ,,Op de zitting is een bedrag aangegeven door de advocaat van de heer Meijbaum dat niet of nauwelijks onderbouwd was. Het is dan ook niet meer dan logisch dat moet worden aangegeven in hoeverre het schadebedrag een relatie heeft met de besluiten van de gemeente,” zo stelt de persvoorlichter. Had dit niet anders gekund? Daar wil de gemeente niet op ingaan. Meijbaum: ,,Veelvuldig zei de advocaat van de gemeente in de rechtbank ‘Ja meneer de rechter, dat klopt, dat had inderdaad anders gekund’. Op een zeker moment zei hij zelfs ‘meneer de rechter, dit had niet anders gekúnd, dit had anders gemóeten.”

In de kou

De Ermeloër voelt zich ook door de lokale politiek in de kou gezet. ,,Meermalen heb ik de gemeenteraad geïnformeerd over het handelen van de burgemeester en altijd beriep de raad zich op het feit dat zij zich niet kon mengen in zaken die onder de rechter waren. Na de rechtspraak vraag ik mij af waarom de raad geen onderzoek heeft ingesteld. Slechts één keer kwam het terug door een vraag van raadslid Bart van der Knaap (BBE red.). Daarna mocht mijn casus enkel nog worden bevraagd in schriftelijke en besloten vorm. Is dit nu zoals ze dat noemen een doofpotaffaire?” Nog één keer terug naar de spelregels van de Nationale Ombudsman: ‘De overheid hanteert een coulante benadering indien vaststaat dat zij fouten heeft gemaakt, maar de burger problemen heeft om de omvang van de schade met hard bewijs te staven.’ Men stelt dat aandacht van de gemeente voor deze last van de burger en het nadeel dat ervaren is, veelal positief zal uitwerken en het vertrouwen in de overheid vergroten. ,,Dat is in Ermelo ver te zoeken,” aldus Meijbaum die doorvecht.