College noemt € 17.500,- meer dan redelijk

ERMELO – Het college van Burgemeester en Wethouders is van mening dat het faillissement van Casper Meijbaum niet de schuld is van het handelen van de gemeente. De vergoeding van € 17.500,- dat met de curator overeengekomen is, noemt men meer dan redelijk.

Het eindresultaat is dat de schadeclaim hiermee is afgehandeld. Overigens is niets daarvan voor Meijbaum. Het geld dekt het salaris van de curator. Jurist Peter Graafstal noemt het onzuiver handelen. Hij zal daarom de raad vragen de maatschappelijke en financiële consequenties met Meijbaum af te wikkelen zoals sommige raadsleden eerder met hem bespraken. Van het college hoeft de voormalig horecaondernemer financieel niets meer te verwachten. Er is finale kwijting afgesproken met betrekking tot de schadeveroorzakende besluiten. Wel wordt Meijbaum uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van dat gesprek zal zijn om samen te bespreken hoe de zaken in het verleden zijn gelopen.

Deur dichtgesmeten

,,Meijbaum heeft schade geleden en is onjuist behandeld, met nu na opheffing weer zijn persoonlijk opkomende verplichtingen aan de schuldeisers,” reageert Graafstal. ,,Hierover is goed overleg geweest met de raad. Maar het college heeft onterecht de deur dichtgesmeten en dat op zich heeft weer consequenties.” Het college blijft bij het standpunt dat het causale verband tussen de beweerdelijk geleden schade en de besluitvorming moet vast komen te staan. Ook moet er worden aangetoond in hoeverre het schadebedrag inderdaad is veroorzaakt door de twee vernietigde besluiten. En dat is lastig. Natuurlijk had Meijbaum meer schuldeisers. En Bar Twinns is niet alleen failliet gegaan door sluiting van de skihut. Echter de strijd die Meijbaum geruime tijd moest voeren tegen het handelen van burgemeester André Baars gaat verder dan twee besluiten. ,,Het was een persoonlijk iets,” aldus Casper Meijbaum. ,,Waar anderen van alles mochten, mocht ik niks. Baars was koning in het geven van voorkeursbehandelingen. In de wandelgangen kreeg ik dan ook al te horen dat mijn vergunning voor Koningsdag wel eens geweigerd zou kunnen worden.” Hij onderbouwt het met tal van voorbeelden. Deze strijd moet ten koste zin gegaan van zijn ondernemerschap.

Verantwoordingsplicht

De rechter-commissaris Faillissementen heeft voor de boedel de knoop inmiddels doorgehakt. Beroep en herziening is op dit onderdeel niet mogelijk. De curator mag de gemaakte overeenkomst afwikkelen. Graafstal: ,,die toestemming geldt voor mr. Van Dijken, maar niet voor B&W want die heeft een eigen bestuurlijke verantwoordingsplicht. Houdt u dit onderscheid in het oog.” De gepensioneerde jurist is heel duidelijk. ,,Als de raad om formele redenen Meijbaum afhoudt omdat het college met die kwijting zwaait, adviseer ik Meijbaum rechtsmaatregelen te nemen. Met zijn sympathisanten, de pers en een aantal inwoners van Ermelo zal er ongetwijfeld een fonds worden opgericht om komende procedures tegen de gemeente te betalen.” Meijbaum is nog steeds strijdlustig. ,,Ik kan niet tegen onrecht.” Hij houdt de hoop dat hij in 2021 weer kan gaan bouwen aan een financieel gezonde toekomst.