Langlopend dossier krijgt nieuw hoofdstuk

ERMELO – De ontwerp-verklaring van geen bedenking (VVGB) die de gemeenteraad in oktober 2019 heeft afgegeven voor Tomassen Duck-To staat opnieuw ter discussie. De grootste producent van eendenvlees in Europa heeft namelijk een m.e.r. nodig. Dat blijkt uit een document van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een vervolg op een van de langlopende dossiers.

Daarbij komt dat het bestemmingsplan De Driehoek van 2016 geen m.e.r.-plichtige bedrijven toelaat in dit gebied. Dat Tomassen Duck-To bv. zo'n milieu-effect rapport (m.e.r.) nodig heeft, staat vermeld in een document dat de Stichting DOEH heeft verkregen met een WOB-verzoek. Daarin meldt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen dat niet uitgesloten kan worden dat de activiteiten van het bedrijf belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Geen sprake van m.e.r.

Na de overname van VSE in 2016 nam de productie van de eendenslachterij aanzienlijk toe. Volgens raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) werd het bedrijf daarmee m.e.r.-plichtig. ,,Dit is door de Stichting DOEH aangekaart, maar dat werd door de gemeente ontkend,” aldus Wilhelm. Het college stelde in februari 2018 dat er voor de ingediende aanvraag van Tomassen Duck-To geen m.e.r.-beoordeling hoefde op te stellen. Men ging op dat moment uit van een totale productiecapaciteit van 22.000 ton vlees per jaar. De grens waarboven een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd ligt op 25.000 ton vlees. De toenmalige portefeuillehouder concludeerde op basis van deze cijfers dat er daarom geen sprake was van een m.e.r.-beoordeling.

Afschalen

Vraag is of de totale productiecapaciteit wel onder de 25.000 ton vlees blijft. Advocaat Schoemaker hanteert, in opdracht van de Stichting DOEH, een andere berekening. Uitgaande van 40.000 eenden per dag, een levend gewicht van 3,2 kg vermenigvuldigd met 5,5 dagen slachten per week en dat 52 weken per jaar komt de rekensom op meer dan 36.000 ton vlees. Deze berekening wordt onderbouwd met het aantal vrachtwagenbewegingen. Wilhelm: ,,Tot 2016 verwerkte Tomassen Duck-To bv. zo'n 5,2 miljoen eenden. Daarmee bleef de ondernemer nog onder de m.e.r.-plicht. Maar na de overname van VSE Harderwijk blijkt dit wel zo te zijn. En dat laat het bestemmingsplan niet toe. Dit ondersteunt mijn stellingname dat een ontwerp-vvgb nooit afgegeven had mogen worden.” Volgens het raadslid is er slechts één oplossing. ,,De eendenslachterij dient zijn productie in Ermelo af te schalen of (deels) over te brengen naar bijvoorbeeld Harderwijk.”

'Verdoezelen'

Wat de Stichting DOEH nog meer zorgen baart is het feit dat de gemeente Ermelo een aantal zaken heeft 'verdoezeld' door essentiële informatie zwart te maken in het WOB verzoek. De stichting deed een tweetal identieke WOB-verzoeken bij twee bestuursorganen. In beide versies is informatie verwijderd op basis van de WOB. Zo werd in die correspondentie de conclusie dat er een m.e.r. besluit nodig is, weggelakt door de gemeente Ermelo. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen hield deze paragraaf wel leesbaar.