Oud- en Nieuw is zo’n moment om terug te kijken naar het jaar dat we achterlaten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat iedereen dat wel doet. We hebben in 2019 bijna elfhonderd artikelen geplaatst, een gemiddelde van meer dan twintig artikelen per week! Omdat het daarom moeilijk kiezen is wat we nog een keer willen ‘ophalen ’ hebben we besloten een overzicht te maken van veel gelezen artikelen aan de hand van het meest gelezen artikel van de maand.

Januari: Leene Schoenen & Tassen moet deuren sluiten
Ben je na 125 jaar net Hofleverancier geworden, moet je het moeilijke besluit nemen om te stoppen met het bedrijf. Voor die lastige keuze stond ondernemer Etelka Oortwijn begin 2019. De bevlogen ondernemer zag geen toekomst meer voor haar winkel. De huidige, snel veranderende marktontwikkelingen en toenemende aan- en verkopen via internet deden haar de das om.

Februari: Wie is verantwoordelijk voor leegstand winkels?
'De situatie in Ermelo is niet uniek', meende verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe. Toch kampt Ermelo al jaren met een grote winkelleegstand. Naar aanleiding van het sluiten van twee winkels in het wandelgebied van Ermelo en het aanvragen van surseance van betaling door de landelijke winkelketen Intertoys, zat de schrik er goed in bij Ermelose winkeliers. De vraag bleef: wie keert het tij voordat de ziel uit het dorp is verdwenen? Gelukkig wijst het overzicht 'lege winkels 2019' uit dat er in 2019 zo'n 1000 m2 minder winkeloppervlakte leeg staat ten opzichte van voorgaande jaren. Het tij begint dus al te keren.

Maart: Doek valt voor dierenambulance Ermelo-Harderwijk
In 1990 werd door de Ermelose dierenarts Bob Carrière de Dierenambulance opgericht. In 2015 werd het vijfentwintigjarig jubileum gevierd, maar vlak voor het zesde lustrum ging het mis. Er was veel onvrede bij de vrijwilligers waarbij er in korte tijd zelfs twintig vertrokken. Met ingang van 1 april viel uiteindelijk het doek voor de dierenambulance Ermelo-Harderwijk. Als de nood het hoogst is, is er altijd redding nabij. Zo ook hier. Besturen van Dierenambulance Noord Veluwe en Dierenambulance Nijkerk sloegen hun handen ineen en besloten om met hun dierenambulances ook in Ermelo en Harderwijk te blijven rijden.

April: Bos&Weide wil 100% permanente bewoning
De eigenaar van recreatiepark Bos&Weide aan de Oude Nijkerkerweg diende een voorstel in bij het College van B&W om aan de 56 bungalows op zijn park permanente bewoning toe te staan. Hij wilde met dit park hiermee een ruimtelijke kwaliteitsslag maken. De Gemeente ging hiermee akkoord omdat het plan aansluit bij het gemeentelijk project Vitale Vakantieparken. Vanuit het project Vitale vakantieparken is het de wens om de verblijfsrecreatieve sector te verbeteren door innovatie en transformatie. Het plan van Bos en Weide past hier in.

Mei: Married at First Sight-deelnemer vertelt zijn verhaal
Ermeloër Ronald Bekema zocht via het tv-programma Married at First Sight de liefde van zijn leven.
Tijdens Ermelo Draait Door vertelde Bekema aan Natalie Overkamp openhartig over zijn ervaringen met dit gearrangeerde huwelijk. Alleen… hij mocht nog niet het slot van de serie vertellen, dus bleef er nog een open eindje. Hoewel… iedereen kon bij de tweede uitzending zien hoe Monique de Haas, de bruid uit Gouda, het al had opgegeven en de bruidegom tijdens de uitzending kleineerde met kwetsende opmerkingen. Er volgden nog vier uitzendingen. Kijkers konden meebeleven dat Monique hier later wel op terugkwam, maar toen had onze plaatsgenoot het al gezien. Zes weken na de bruiloft zetten de twee dan ook de handtekening onder de scheidingspapieren. Het RTL4 huwelijk werd voor hem dan ook een grote teleurstelling, kopten we tot slot in juni.

Juni: Eikenprocessierups wordt ware plaag
2019 zal de boeken ingaan als het jaar van de Eikenprocessierupsplaag. Nooit eerder hebben zoveel eikenprocessierupsen ware plagen veroorzaakt. In mei werd er, zoals elk jaar, begonnen met de bestrijding van deze kleine overlastgever, maar in korte tijd werden het er zoveel dat de gemeente het niet meer kon bijhouden. Particulieren bestrijders hadden ook hun handen vol waardoor veel nesten te lang bleven zitten. Het werd, niet alleen in Ermelo, maar ook landelijk zo’n plaag dat er werd gepleit om de eikenbomen maar te kappen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dan ook dat het oude, en achterhaalde, actieplan bestrijding eikenprocessierups vernieuwd wordt. Als het goed is, zullen we daar in 2020 de resultaten van ervaren.

Juli: Bouwbedrijf Verbinding vraagt faillissement aan
De Verbinding: de één vindt het niets, de ander bejubelt dit prestigieuze project bij de entree van ons dorp. In maart 2018 werd besloten om dan eindelijk te starten met de laatste fase, de Verbinding 3. Maar daar ging wel heel veel aan vooraf. Uiteindelijk moest er een bouwlaag ingeleverd worden om de molen van wind te kunnen blijven voorzien. De oplevering van dit project was gepland in het derde kwartaal van 2019, maar dat werd niet gehaald. Bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad vroeg namelijk in juli haar faillissement aan waardoor de bouw stil kwam te liggen. Een onzekere situatie voor de bewoners van de appartementen. Enkele weken later kwam gelukkig het goede bericht dat bouwbedrijf Van der Kolk uit Garderen de appartementen af zou bouwen. De kopers zullen in 2020 hun nieuwe woning betrekken.

Augustus: Britt Dekker zoekt figuranten voor film
In de zomer, meestal gebeurt er niet zoveel, is een artikel over ‘paardenmeisje’ Britt Dekker ineens wel groot nieuws. Ze vroeg figuranten voor haar film Whitestar en wie wil dat nu niet? Naar aanleiding van dit artikel gingen veel paardenmeiden op facebook helemaal los. Toen half augustus de opnames van de film op de KNHS begonnen, zaten er tweehonderd figuranten voornamelijk op de tribune met open monden om hun idool op haar paard George te bekijken.

September: Hop Pannenkoek Hop is verdwenen
Op 28 november 2018 opende ondernemer Nikus Ligtermoet zijn nieuwe pannenkoekenrestaurant in de voormalige bakkerij annex lunchroom Knevel. Helaas bleek het restaurant niet erg in trek waardoor Hop Pannenkoek Hop binnen het jaar moest sluiten. Een faillissement volgde. Inmiddels is er een nieuw pannenkoekenrestaurant geopend.

Oktober: Schansspringen van monumentale boerderij De Heuvel
Landgoed Veldwijk is al langere tijd met de gemeente in de slag om het oude Veldwijkterrein te herontwikkelen. Oude, monumentale panden worden verkocht en er zullen zo’n vijfhonderd woningen gebouwd worden. Een van de oudste monumenten op het terrein: boerderij De Heuvel, is gelukkig een gemeentelijk monument. Want anders….. Anders zou dit pand met een enorme historie al verdwenen zijn. Tot groot verdriet en ergernis van veel Ermeloërs wordt er al jaren niets aan het pand gedaan, waardoor het er haveloos uitziet. In oktober was er ineens een en al bedrijvigheid op en om de boerderij. Een restauratie? Nee, helaas. Het bleek te gaan om de opnames voor een reclamefilm voor een sportmerk. Over de boerderij werd een heuse skischans aangebracht waar volop vanaf werd gegleden. Verontwaardiging volop, immers zo ga je niet met een monument om.

November: Ermelo start met De Nieuwe Winkelstraat
De Nederlandse winkelstraat verandert in hoog tempo. Om hier toekomstbestendig mee verder te kunnen, hebben Ermelose vastgoedeigenaren samen met winkeliers, de Rabobank en de gemeente Ermelo het plan opgevat om het traject De Nieuwe Winkelstraat in te gaan. Honderttien ondernemers vroegen in het voorjaar aandacht middels een petitie. ‘Leegstand, hoge huren en de stille armoede onder winkeliers zorgden voor negativiteit in de winkelstraat’. De gemeente Ermelo, CentrumManagement Ermelo, vastgoed en Rabobank hebben getekend voor deelname aan dit traject dat in februari 2020 van start gaat.

December: Tien Ermeloërs mogen € 100.000,- verdelen
In de novembertrekking van de Postcode Loterij viel de Buurt-Ton in de Ermelose Zwaluwstraat. Tien bewoners die aan het begin van de Zwaluwstraat wonen, mochten de 100.000,- euro verdelen. Leuk, zo’n bedrag voor de feestdagen. Vier jaar geleden gebeurde dat overigens ook in een Ermelose straat. Toen mochten zes bewoners aan de Leuvenumseweg twee ton verdelen.

Uiteraard werden de artikelen over misdrijven, branden en ongevallen ook heel erg veel gelezen. Deze hebben we echter niet in ons overzicht meegenomen.